Úvěr

Úvěr je poskytnutí prostředků, ať už finančních nebo nefinančních (například zboží) věřitelem dlužníkovi. Funguje na principu návratnosti, přičemž se zpravidla jedná o úročené půjčky.

Úvěr může žadateli poskytnout banka nebo i jiná k tomu pověřená a přizpůsobená společnost. Po ověření solventnosti a bonity žadatele projde jeho žádost schvalovacím řízením, a pokud je vše v pořádku, obdrží klient finanční částku (většinou bezhotovostním převodem), zboží či službu. Předmětem úvěru totiž může být i nefinanční záležitost a to je potom žadatel většinou z celého procesu převodu peněz vynechán. V tomto případě úvěrová společnost poskytne finance přímo obchodníkovi poskytujícímu zboží nebo službu. Klient potom už jen úvěr splácí.

Úvěrů je několik druhů. Zbožové, obchodní, peněžní, revolvingové a další. Nejvýhodnější pro klienta bývají úvěry účelové. Ty jsou poskytovány na pořízení konkrétní služby či zboží a jsou podmíněny doložením jejich účelovosti. Bývají proto zvýhodněné a to jak ve výši poplatků, tak hlavně ve výši úrokové sazby. Samostatnou kapitolu potom tvoří hypoteční úvěry. Ty bývají vyšší, a proto se jich týkají přísnější pravidla a zákonitosti. Pro jejich získání je potřeba doložit mnoho dokumentů a projít si velkým administrativním kolečkem. Jejich čerpání je většinou podmíněno doložením skutečného účelového vynaložení prostředků, mívají ale i část bezúčelnou, která tvoří určité procento z celé částky. Odměnou za tato omezení je ale poměrně nízká úroková sazba, možnost uplatnit odečet částky zaplacené na úrocích při ročním zúčtování daně a další výhody, jako je například dotované procento z úroků pro mladé lidi pořizující si své první vlastní bydlení.

Některé úvěry musí být zajištěné a to buď v podobě zástavy, ručitele nebo životní pojistky žadatele. U jiných stačí prověření bonity klienta a pojištění schopnosti splácet. Většinou záleží na výši a účelu úvěru a na osobě žadatele (zda je solventní, zda má pozitivní úvěrovou minulost, zda není jeho jméno uvedeno v registru dlužníků).