Úroková sazba RPSN

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je číslo, kterým poskytovatel úvěru udává výši procentuálního podílu z dlužné částky, které bude muset klient zaplatit v rámci jednoho roku. Pomocí jeho výše lze posoudit, do jaké míry je určitý úvěrový produkt výhodný či nikoliv.

Od jisté doby existuje v České republice povinnost poskytovatelů úvěrů roční procentní sazbu nákladů (RPSN) uvádět. I zde jsou ale výjimky a to například u úvěrů nižších než 5000,-, u úvěrů se splatností kratší než tři měsíce a podobně. Pokud ale u úvěru, který takové podmínky nesplňuje, údaj o roční procentní sazbě nákladů chybí, bere se v potaz sazba daná Českou národní bankou. Tato sazba je ale pro poskytovatele značně nevýhodná, proto roční procentní sazbu nákladů (RPSN), až na výjimky, vždy uvádějí.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN )je skutečně dobrým pomocníkem při posuzování výhodnosti jednotlivých nabídek. Musí v něm totiž být obsaženo vše, co zaplatí dlužník nad rámec výše úvěru. Jedná se o poplatky spojené se správou úvěru, akontace, poplatky za převody peněz, poplatek za vedení účtu, poplatek za administrativní úkony spojené s uzavřením smlouvy u úvěru, pojištění schopnosti splácet a další poplatky. Každá společnost může mít jiné druhy poplatků a také jejich výše se může lišit. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je proto nástroj, pomocí kterého lze jednotlivé nabídky jednoduše porovnat. RPSN bere v potaz i úrokové míry, které bývají uváděny týdenní, měsíční, čtvrtletní a je proto složité se v nich orientovat.
Je proto důležité věnovat pojmu roční procentní sazba nákladů (RPSN) dostatek pozornosti a vybírat si produkty, u nichž je jeho míra únosná a u kterých je do jeho výše započítáno opravdu vše, co má být.