Splátky

Jedná se o pravidelnou částku, kterou fyzická nebo právnická osoba splácí své závazky. Splátka je samozřejmě alfou a omegou všech půjček. Výše splátek bývá nejčastěji předem určená a konstantní, ale není výjimkou ani kolísavá výše splátek a další výjimky, o kterých si řekneme níže.

Mimořádná splátka se v poslední době stává jakýmsi „právem“, které většina společností svým klientům poskytuje. V čem jsou mimořádné splátky výhodné? Pro společnost, která úvěr poskytnula, vlastně v ničem, spíše naopak. Důležité je, aby mimořádná splátka nebyla (příliš) zpoplatněna, protože její výhodnost spočívá, kromě rychleji splacené půjčky, ve snížení úroků.

Splátky mohou být týdenní nebo měsíční, což je vůbec nejčastější metoda splácení, ať už při nákupu na splátky nebo při tradičním úvěru u banky nebo nebankovní společnosti. Samozřejmě, při individuálně poskytnutém úvěru může jít i o zcela jiná časová období, ale to už jsou příliš konkrétní situace, kterých bychom mohli vyjmenovat nekonečné množství.

K dobrým zvykům patří uhradit splátky včas, nejlépe před datem splatnosti, protože úvěrový produkt je vždy důkazem určité míry důvěry, při jejímž porušení mohou být následky poměrně nepříjemné- od neposkytnutí úvěrů v budoucnosti až po pokuty a soudy.