Splátkový kalendář

Jedná se o předem stanovený rozpis plateb, kterým lze splácet půjčky nebo úvěry. Je důležité, aby byly jednotlivé splátky přesně stanoveny, nebo aby byla stanovena pravidla, podle kterých se budou splátky řídit. Například, že dlužník zaplatí každý měsíc k prvnímu dni měsíce pět procent počáteční dlužné částky po dobu 24 měsíců. Při stanovení počáteční dlužné částky je pak zcela zřejmé, kolik bude dlužník každý měsíc muset zaplatit.

Se splátkovým kalendářem se už setkala většina z nás- typicky při spotřebních úvěrech nebo obyčejných půjčkách. Splátka může mít konstantní nebo flexibilní výši, ale vše musí být stanoveno jasně ve smlouvě o půjčce.

Splátkový kalendář se například používá i v případě, že se dostaneme do dluhu, který nemůžeme splatit najednou, třeba vůči státu. Příslušný úřad nám pak stanoví splátkový kalendář, podle kterého se pak už musíme řídit. Tady si moc vybírat nemůžeme, ale to je vzhledem k situaci zcela přirozené.

Přesné stanovení a dodržování splátkového kalendáře patří mezi důležité znaky, že je na dlužníka spolehnutí. Ignorování splátkového kalendáře může vyústit třeba i v zápis do registru dlužníků. V extrémním případě pak přicházejí pokuty, exekuce a soudy.