Příjem

Peněžní příjem je ekonomický pojem. Jedná se o peněžitou částku, která je někým přijímána. Může být v podobě pravidelné mzdy, nepravidelných dávek nebo třeba i jako splátka dluhu.

Každému je jistě zřejmé, že pokud si chce půjčit peníze, měl by také myslet na to, že bude potřeba je splácet. A k tomu by měl sloužit nějaký, alespoň občasný, příjem. Pokud jde o bankovní sektor, jsou pravidla při posuzování výše a pravidelnosti příjmu žadatele velice přísná. Každá banka je má nastavené trochu jinak, ale všeobecně platí, že je třeba dostávat měsíčně na účet alespoň bankou požadované minimum a to nejlépe od ověřeného zaměstnavatele. Banky také většinou nepokládají za příjem rodičovský příspěvek maminek na mateřské dovolené, důchod a ani příjem z brigády studentů. Tito lidé potom bývají značně znevýhodněni při posuzování schopnosti splácet a půjčky jsou jim poskytovány méně často než ostatním žadatelům. Navíc v těchto případech banky požadují ručitele.

V nebankovním sektoru je vše jinak. Půjčky jsou dostupnější a to díky méně striktnímu pohledu na příjem jako takový. Většina společností sice požaduje, aby žadatel o půjčku měl prokazatelný příjem, nepátrají však po tom, odkud tento příjem pochází. Postačí, když na účet pravidelně, či méně pravidelně přichází peníze. Proto rodičovský příspěvek, důchod a příjem z brigády postačí k získání půjčky v nebankovním sektoru.

Pokud ale prokazatelný příjem žadatel nemá, není nic ztraceno. Společnosti nebankovního typu nabízejí v takovém případě variantu s ručitelem, popřípadě zástavou nemovitosti. Nicméně všeobecně platí, že aspoň nějaký příjem je zárukou pravidelného splácení půjčky, což požadují všechny společnosti, které peníze půjčují a mělo by být i v zájmu dlužníka samotného.