Kreditní karta

Kreditní karta je platební karta, která zároveň umožňuje čerpat úvěr. Jedná se o revolvingový úvěr, který lze čerpat průběžně a splácet postupně. Kreditní karty vydávají ve většině případů bankovní společnosti. Jejich výhodou je možnost bezhotovostního placení a to jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Prostě všude, kde mají v obchodě přizpůsobeny podmínky na přijímání toho určitého druhu kreditních karet. Tyto obchody jsou viditelně označeny logy těch systémů, které podporují.

Podporou bezhotovostního platebního styku lze také díky kreditní kartě ušetřit na směně valut. Nehledě na odpadnutí nutnosti mít u sebe stále větší hotovost. Což je pohodlnější a hlavně bezpečnější.

Kreditní karty a systém, který jejich vydávání a používání řídí, mají pod patronátem Karetní společnosti. Tyto společnosti sdružují banky a organizují mezibankovní styk. Banky potom vydávají karty a pomocí smluvních vztahů je umožňují obchodním společnostem přijímat. Celý systém je financován prostřednictvím poplatků spojených s vydáním a správou kreditních karet a také z úroků plynoucích z používání kreditních karet.

Kreditní karta je vydávána s určitým kreditem. Tedy částkou, kterou z ní lze čerpat. Tato částka je dána smluvně, stejně jako úroky placené z použité sumy. Je také běžně sjednáno bezúročné období, během kterého, pokud klient dlužnou částku vrátí zpět na kartu, banka úroky neúčtuje. Běžné splátky bývají u kreditní karty měsíční a činí sjednané procento z dlužné částky navýšené právě o úrok.

Při zažádání o kreditní kartu je klient společností prověřen, stejně jako je tomu u jiných forem půjčky. Dostupnost kreditní karty je ale, vzhledem k nižším úvěrovým limitům, vyšší. Po sepsání smlouvy, kde jsou uvedena jasná pravidla splácení, výše úroků, délka bezúročného období, výše poplatků a případných sankcí při nesplácení, je kreditní karta doručena zákazníkovi. Ten často může s jejími službami využívat i další bonusy jako jsou odměny za bezhotovostní platební styk, slevy ve vybraných obchodech a podobně.