Konsolidace půjček

Konsolidace půjček je sloučení několika úvěrů v jeden jediný. Lze tak dosáhnout mnohem nižšího měsíčního zatížení rozpočtu a ušetření na úrocích.

Je běžnou praxí, že domácnosti nebo firmy mají souběžně několik úvěrů. Může se jednat o bankovní i nebankovní produkty, účelové nebo neúčelové, od jedné či více společností. Splácení těchto závazků je většinou velmi zatěžující a někdy i likvidační záležitostí. Domácnosti musí vyhlásit osobní bankrot a firmy končí u insolvenčních řízení a v konkurzech.

Těmto nepříjemnostem lze předejít včasnou konsolidací stávajících finančních závazků. Bankovní i nebankovní společnosti sloučení půjček běžně nabízejí. Poskytují tak východisko z problémů mnoha jedincům i společnostem.

Už při prvotních problémech se splácením více úvěrů je dobré oslovit společnost poskytující finanční půjčky a zažádat o konsolidaci stávajících závazků. Úvěrová společnost, na základě vámi předložených dokumentů, zanalyzuje stávající stav a nabídne vhodné řešení. Spojením všech svých úvěrů v jeden jediný se dlužník zbaví velkého břemena několika měsíčních splátek a několikanásobných úrokových procent. Od chvíle, kdy proběhne konsolidace, totiž splácí pouze jeden úvěr, s jednou, předem danou, úrokovou sazbou. Tím mnohem méně zatěžuje měsíční rozpočet a zlevňuje splácení.
Konsolidace půjček je výhodným řešením pro všechny,
kdo se dostali do problémů kvůli nutnosti splácet více úvěrů najednou. Mnoho jedinců i firem se tak vyhnulo bankrotům a exekucím. Stačí si jen včas přiznat problém a oslovit společnost, která vám sloučení stávajících úvěr, za výhodných podmínek, poskytne.