Jak správně zvolit půjčku

Velké množství lidí dnes řeší tíživou finanční situaci půjčkou. A to jak bankovního, tak i nebankovního typu. Je však ještě stále dost jedinců, kteří si při výběru společnosti nedají pozor a potom řeší problémy, kterých by byli ušetřeni, kdyby si pozor dali.

V první řadě není vhodné si půjčovat peníze od neznámých a pochybných společností, či dokonce jedinců. Vždy musí být jasná, smlouvou daná pravidla a to jak ve výši úroků, tak i v pravidelnosti či četnosti splácení. Jasná a přehledná smlouva bez odstavců s mini písmem by měla být samozřejmostí.

Samostatnou kapitolou je výše úroků a existence dalších poplatků. Z nabídky společnosti nabízející poskytování půjček by mělo být na první pohled patrné, kolik činí roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebo alespoň jasně vyčíslený úrok (týdenní, měsíční, roční…) a další poplatky spojené s administrativou, jako je částka za sepsání smlouvy, za správu úvěru a podobně.

Vyplatí se také dát pozor na to, na co si chce půjčit. Určité společnosti nabízejí i půjčky účelové, které mívají nižší procento úrokové sazby. Lze je ale potom čerpat pouze na nákup věci, na kterou byly sjednány. Tímto způsobem lze například výhodněji získat automobil nebo nábytek do domácnosti.

Všeobecně tedy platí, že je třeba si řádně rozmyslet, komu se upíšeme. Měla by to vždy být společnost, která nabízí seriózní a diskrétní jednání, jasné a přehledné smlouvy, jasná a předem daná pravidla splácení, přehlednou tabulku úrokových sazeb, společnost, která dopředu přizná všechny poplatky a vícenáklady spojené s podpisem smlouvy o půjčce a společnost, která po vás nebude chtít žádné vstupní poplatky dřív, než při podpisu schválené žádosti a smlouvy. To poslední co by asi žadatel o půjčku chtěl, aby přišel o mnohdy poslední peníze a půjčku nakonec vůbec nezískal. I to se bohužel ve finanční sféře stále stává. Proto je potřeba velké obezřetnosti a rozmyslu, aby nebylo to jediné, co získáte, velké rozčarování.