Leasing mezi osobami

Leasing mezi osobami (jinak i úvěr mezi osobami) není přímo tím, čím se podle názvu zdá být. Navzdory tomu jde ale o velmi užitečnou službu, ale o tom až níže.

Do hry přichází leasing mezi osobami ve chvíli, kdy si jedna osoba chce koupit automobil od druhé osoby a nemůže nebo nechce platit vlastními finančními prostředky. Není přitom vůbec důležité, zda jde o osoby fyzické nebo právnické. K celému procesu je třeba přítomnost dalšího subjektu, tedy společnosti, která zprostředkuje celou transakci. Kupujícímu de facto půjčí peníze na nákup vozidla, přičemž peníze vyplatí při prodeji automobilu prodejci.

Prodejce tak má zaručeno, že své peníze dostane okamžitě po prodeji vozidla, což je v soukromém sektoru vždy více než žádoucí. Málokdo z nás by čekal několik měsíců nebo let, až mu někdo splatí částku za prodaný vůz. Kdežto firma si takové počínání dovolit může, nebo dokonce musí, když ji leasing živí.

Výhoda pro kupujícího je také jasná, může si na splátky pořídit i ojetý vůz a to mimo bazar, což bez leasingu mezi osobami z výše zmíněného důvodu prostě nejde. Pro společnost, která tento leasing mezi osobami zprostředkovává, jde pak o výhodu zcela jasnou- ze splátek, které jí hradí kupující, má odpovídající zisk v podobě úroku. Ve výsledku jde tedy o poměrně standardní půjčku. Co ji činí speciální, je tato účelovost a tím i výhodnost. Půjčka je ručená automobilem, takže nic neriskuje ani společnost, která leasing poskytuje.

Leasing mezi osobami lze splácet i mnoho let, takže budete moci dovolit i ojetý vůz o několik tříd vyspělejší, než jaký byste si mohli pořídit nový nebo starší z vlastních zdrojů. Už po třech letech mají automobil zhruba poloviční hodnotu oproti pořizovací ceně, takže se každému otevírají nové možnosti- nová škodovka nebo pár let staré Porsche? To je dilema, které můžete v blízké době řešit i vy.

Soukromá osoba

Soukromou osobou je každý občan, ať už by se z výroku soudu o (ne)vstupu maďarského prezidenta na slovenskou půdu mohlo zdát, že tomu tak není. Soukromá osoba je každý z nás. To však neznamená, že jsme pouze a jenom soukromou osobou.

Naopak, existuje mnoho osob, které vnímáme spíše jako veřejné, než jako soukromé. To platí právě například pro představitele státu a podobné mezinárodní „celebrity“.

Důležité však je, že každá soukromá osoba může jako soukromá osoba jednat, jen málokdy přicházejí nějaká omezení. V případě půjčování si peněz od bankovních nebo nebankovních institucí o úvěry žádáme jako soukromé osoby, tedy jako fyzické osoby, nebo jako osoby právnické, jménem celé společnosti.

Splátkový kalendář

Jedná se o předem stanovený rozpis plateb, kterým lze splácet půjčky nebo úvěry. Je důležité, aby byly jednotlivé splátky přesně stanoveny, nebo aby byla stanovena pravidla, podle kterých se budou splátky řídit. Například, že dlužník zaplatí každý měsíc k prvnímu dni měsíce pět procent počáteční dlužné částky po dobu 24 měsíců. Při stanovení počáteční dlužné částky je pak zcela zřejmé, kolik bude dlužník každý měsíc muset zaplatit.

Se splátkovým kalendářem se už setkala většina z nás- typicky při spotřebních úvěrech nebo obyčejných půjčkách. Splátka může mít konstantní nebo flexibilní výši, ale vše musí být stanoveno jasně ve smlouvě o půjčce.

Splátkový kalendář se například používá i v případě, že se dostaneme do dluhu, který nemůžeme splatit najednou, třeba vůči státu. Příslušný úřad nám pak stanoví splátkový kalendář, podle kterého se pak už musíme řídit. Tady si moc vybírat nemůžeme, ale to je vzhledem k situaci zcela přirozené.

Přesné stanovení a dodržování splátkového kalendáře patří mezi důležité znaky, že je na dlužníka spolehnutí. Ignorování splátkového kalendáře může vyústit třeba i v zápis do registru dlužníků. V extrémním případě pak přicházejí pokuty, exekuce a soudy.

Splátky

Jedná se o pravidelnou částku, kterou fyzická nebo právnická osoba splácí své závazky. Splátka je samozřejmě alfou a omegou všech půjček. Výše splátek bývá nejčastěji předem určená a konstantní, ale není výjimkou ani kolísavá výše splátek a další výjimky, o kterých si řekneme níže.

Mimořádná splátka se v poslední době stává jakýmsi „právem“, které většina společností svým klientům poskytuje. V čem jsou mimořádné splátky výhodné? Pro společnost, která úvěr poskytnula, vlastně v ničem, spíše naopak. Důležité je, aby mimořádná splátka nebyla (příliš) zpoplatněna, protože její výhodnost spočívá, kromě rychleji splacené půjčky, ve snížení úroků.

Splátky mohou být týdenní nebo měsíční, což je vůbec nejčastější metoda splácení, ať už při nákupu na splátky nebo při tradičním úvěru u banky nebo nebankovní společnosti. Samozřejmě, při individuálně poskytnutém úvěru může jít i o zcela jiná časová období, ale to už jsou příliš konkrétní situace, kterých bychom mohli vyjmenovat nekonečné množství.

K dobrým zvykům patří uhradit splátky včas, nejlépe před datem splatnosti, protože úvěrový produkt je vždy důkazem určité míry důvěry, při jejímž porušení mohou být následky poměrně nepříjemné- od neposkytnutí úvěrů v budoucnosti až po pokuty a soudy.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úvěrovým produktem, který má poměrně bohatou tradici, a to nejen v USA, jak by mohl jeho název napovídat. Americkou hypotéku si můžeme sjednat i v České republice, přičemž obdobné produkty nabízejí banky i jejich konkurence v podobě nebankovních společností.

Princip je od standardní hypotéky poměrně odlišný. U té si půjčíte na střechu nad hlavou, přičemž touto nemovitostí i ručíte. U americké hypotéky sice ručíte nemovitostí, ale už tou, kterou vlastníte. Americká hypotéka, tedy peníze z ní získané, pak můžete využít neúčelově. Pro banku nebo společnost je důležité jen to, že ručíte majetkem v odpovídající hodnotě. Typickým odlišným znakem je i to, že americká hypotéka se poskytuje jen do určité výše hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud je to například 60%, pak si můžete na svou nemovitost v hodnotě 2 000 000 Kč půjčit až 1 200 000 Kč. Americkou hypotéku pak splácíte jako tradiční úvěr. V případě neschopnosti splácet je krizovým scénářem až zabavení nemovitosti, takže si každý dobře musí rozmyslet, jestli svou nemovitostí ručit může.

Rozdíly mezi americkými hypotékami jsou obrovské. Musíte si dávat pozor na americké hypotéky s extrémními úroky, protože to je opravdu nejkratší cesta, jak se stát bezdomovcem.

Pokud si však vyberete solidní americkou hypotéku, můžete snadno přijít i k velmi vysokému úvěru se slušnými úroky a dlouhou dobou splatnosti. Jde o ideální start do podnikání, kdy můžete získat i několik milionů korun na rozjetí byznysu. I zde je však riziko, že se podnikání nepovede a vy v nejhorším případě o dům přijdete. Zvažujte své možnosti dobře, každá půjčka včetně americké hypotéky může být velkou pomocí i hřebíčkem do rakve.

Úvěr

Úvěr je poskytnutí prostředků, ať už finančních nebo nefinančních (například zboží) věřitelem dlužníkovi. Funguje na principu návratnosti, přičemž se zpravidla jedná o úročené půjčky.

Úvěr může žadateli poskytnout banka nebo i jiná k tomu pověřená a přizpůsobená společnost. Po ověření solventnosti a bonity žadatele projde jeho žádost schvalovacím řízením, a pokud je vše v pořádku, obdrží klient finanční částku (většinou bezhotovostním převodem), zboží či službu. Předmětem úvěru totiž může být i nefinanční záležitost a to je potom žadatel většinou z celého procesu převodu peněz vynechán. V tomto případě úvěrová společnost poskytne finance přímo obchodníkovi poskytujícímu zboží nebo službu. Klient potom už jen úvěr splácí.

Úvěrů je několik druhů. Zbožové, obchodní, peněžní, revolvingové a další. Nejvýhodnější pro klienta bývají úvěry účelové. Ty jsou poskytovány na pořízení konkrétní služby či zboží a jsou podmíněny doložením jejich účelovosti. Bývají proto zvýhodněné a to jak ve výši poplatků, tak hlavně ve výši úrokové sazby. Samostatnou kapitolu potom tvoří hypoteční úvěry. Ty bývají vyšší, a proto se jich týkají přísnější pravidla a zákonitosti. Pro jejich získání je potřeba doložit mnoho dokumentů a projít si velkým administrativním kolečkem. Jejich čerpání je většinou podmíněno doložením skutečného účelového vynaložení prostředků, mívají ale i část bezúčelnou, která tvoří určité procento z celé částky. Odměnou za tato omezení je ale poměrně nízká úroková sazba, možnost uplatnit odečet částky zaplacené na úrocích při ročním zúčtování daně a další výhody, jako je například dotované procento z úroků pro mladé lidi pořizující si své první vlastní bydlení.

Některé úvěry musí být zajištěné a to buď v podobě zástavy, ručitele nebo životní pojistky žadatele. U jiných stačí prověření bonity klienta a pojištění schopnosti splácet. Většinou záleží na výši a účelu úvěru a na osobě žadatele (zda je solventní, zda má pozitivní úvěrovou minulost, zda není jeho jméno uvedeno v registru dlužníků).

Kreditní karta

Kreditní karta je platební karta, která zároveň umožňuje čerpat úvěr. Jedná se o revolvingový úvěr, který lze čerpat průběžně a splácet postupně. Kreditní karty vydávají ve většině případů bankovní společnosti. Jejich výhodou je možnost bezhotovostního placení a to jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Prostě všude, kde mají v obchodě přizpůsobeny podmínky na přijímání toho určitého druhu kreditních karet. Tyto obchody jsou viditelně označeny logy těch systémů, které podporují.

Podporou bezhotovostního platebního styku lze také díky kreditní kartě ušetřit na směně valut. Nehledě na odpadnutí nutnosti mít u sebe stále větší hotovost. Což je pohodlnější a hlavně bezpečnější.

Kreditní karty a systém, který jejich vydávání a používání řídí, mají pod patronátem Karetní společnosti. Tyto společnosti sdružují banky a organizují mezibankovní styk. Banky potom vydávají karty a pomocí smluvních vztahů je umožňují obchodním společnostem přijímat. Celý systém je financován prostřednictvím poplatků spojených s vydáním a správou kreditních karet a také z úroků plynoucích z používání kreditních karet.

Kreditní karta je vydávána s určitým kreditem. Tedy částkou, kterou z ní lze čerpat. Tato částka je dána smluvně, stejně jako úroky placené z použité sumy. Je také běžně sjednáno bezúročné období, během kterého, pokud klient dlužnou částku vrátí zpět na kartu, banka úroky neúčtuje. Běžné splátky bývají u kreditní karty měsíční a činí sjednané procento z dlužné částky navýšené právě o úrok.

Při zažádání o kreditní kartu je klient společností prověřen, stejně jako je tomu u jiných forem půjčky. Dostupnost kreditní karty je ale, vzhledem k nižším úvěrovým limitům, vyšší. Po sepsání smlouvy, kde jsou uvedena jasná pravidla splácení, výše úroků, délka bezúročného období, výše poplatků a případných sankcí při nesplácení, je kreditní karta doručena zákazníkovi. Ten často může s jejími službami využívat i další bonusy jako jsou odměny za bezhotovostní platební styk, slevy ve vybraných obchodech a podobně.

Jak správně zvolit půjčku

Velké množství lidí dnes řeší tíživou finanční situaci půjčkou. A to jak bankovního, tak i nebankovního typu. Je však ještě stále dost jedinců, kteří si při výběru společnosti nedají pozor a potom řeší problémy, kterých by byli ušetřeni, kdyby si pozor dali.

V první řadě není vhodné si půjčovat peníze od neznámých a pochybných společností, či dokonce jedinců. Vždy musí být jasná, smlouvou daná pravidla a to jak ve výši úroků, tak i v pravidelnosti či četnosti splácení. Jasná a přehledná smlouva bez odstavců s mini písmem by měla být samozřejmostí.

Samostatnou kapitolou je výše úroků a existence dalších poplatků. Z nabídky společnosti nabízející poskytování půjček by mělo být na první pohled patrné, kolik činí roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebo alespoň jasně vyčíslený úrok (týdenní, měsíční, roční…) a další poplatky spojené s administrativou, jako je částka za sepsání smlouvy, za správu úvěru a podobně.

Vyplatí se také dát pozor na to, na co si chce půjčit. Určité společnosti nabízejí i půjčky účelové, které mívají nižší procento úrokové sazby. Lze je ale potom čerpat pouze na nákup věci, na kterou byly sjednány. Tímto způsobem lze například výhodněji získat automobil nebo nábytek do domácnosti.

Všeobecně tedy platí, že je třeba si řádně rozmyslet, komu se upíšeme. Měla by to vždy být společnost, která nabízí seriózní a diskrétní jednání, jasné a přehledné smlouvy, jasná a předem daná pravidla splácení, přehlednou tabulku úrokových sazeb, společnost, která dopředu přizná všechny poplatky a vícenáklady spojené s podpisem smlouvy o půjčce a společnost, která po vás nebude chtít žádné vstupní poplatky dřív, než při podpisu schválené žádosti a smlouvy. To poslední co by asi žadatel o půjčku chtěl, aby přišel o mnohdy poslední peníze a půjčku nakonec vůbec nezískal. I to se bohužel ve finanční sféře stále stává. Proto je potřeba velké obezřetnosti a rozmyslu, aby nebylo to jediné, co získáte, velké rozčarování.

Nebankovní půjčky

V současné době nejsou žadatelé o půjčku odkázáni pouze na milost či nemilost bankovních ústavů. Takzvanou nebankovní půjčku jim může poskytnout mnoho společností, které se na tento druh činnosti specializují. Nebankovní půjčkou může být i finanční závazek k právnické osobě nebo jiné fyzické osobě. Nejčastější jsou ale již výše zmiňované půjčky od specializovaných nebankovních finančních společností. Získat nebankovní půjčku je většinou jednodušší a rychlejší, protože společnosti, které je poskytují, nejsou svazovány tak přísnými pravidly a složitou administrativou jako banky.

Nebankovní půjčku lze získat jak prostřednictvím telefonu tak i na internetu. Stačí pomocí jednoduchého telefonního čísla nebo on-line formuláře kontaktovat společnost a udat základní údaje o své osobě a o částce, která by měla být půjčena. Zástupce společnosti už potom vyřídí všechny náležitosti a domluví si schůzku kvůli podpisu smlouvy. Místo konání této schůzky je čistě na klientovi, proto je nebankovní půjčka velmi diskrétní záležitostí. Pokud klient chce, navštíví ho obchodní zástupce přímo v jeho domě a jemu tak odpadá složité a zdlouhavé navštěvování obchodního místa.

Také schvalování nebankovní půjčky je rychlou záležitostí. Protože společnosti, které tyto úvěry poskytují, nenahlíží do registrů dlužníků, odpadá složitá administrativa a tím se i zkracuje doba nutná k posouzení žádosti. Složité dokazování příjmů u nebankovních půjček také mnohdy odpadá, stačí jen platný výpis z účtu a na něm patrný alespoň nějaký příjem. Jako příjem se počítá i jinde opomíjený rodičovský příspěvek maminek či tatínků na mateřské dovolené, důchod nebo třeba příjem z brigády u studentů. A pokud příjem prokazatelný není? To lze obejít osobou ručitele nebo zástavou nemovitosti. Také konsolidace půjček není v nebankovním sektoru žádný problém. Pokud jsou splněny všechny podmínky, lze žadateli ulehčit a jeho dosavadní finanční závazky změnit v jeden jediný, který tolik nezatíží měsíční rozpočet a ušetří na úrocích.

Stačí si tedy vybrat nebankovní společnost, která vám solidně a diskrétně představí svoji nabídku a bez zbytečné administrativy, skrytých poplatků a dlouhého protahování půjčí peníze na cokoliv.

Směnka

Směnka je úvěrový cenný papír, ze kterého je jasně patrný nějaký finanční dluh. Držitel směnky se na jejím základě může dožadovat vrácení částky, která je na ní uvedená. Směnka musí mít zákonem dané náležitosti, ale na její formě už tolik nezáleží. Pokud tedy obsahuje faktické údaje, může být sepsána i na zadní straně účtenky ze supermarketu nebo třeba na pivním tácku.

Směnka může dloužit jako prostředek k získání hotovosti, úvěru nebo třeba jako zástava nebo prostředek k placení. Její náležitosti jsou zákonem dané. Mezi nejdůležitější je označení, že se jedná skutečně o směnku. A nestačí jen nadpis, ale tato skutečnost musí být uvedena i v textu. Další náležitostí je jasně vyjádřený slib dlužníka, který zavazuje splatit dluh a popřípadě i úroky z něj plynoucí, a to u směnky vlastní. U takzvané směnky cizí je zase zapotřebí uvést příkaz k zaplacení určité sumy. Nezbytné je i jméno dlužníka, popřípadě spoludlužníků či ručitelů, datum splatnosti (na viděnou, na určitý čas po viděné, přesné datum, do určité doby po vystavení směnky), místo kde bude dluh vyrovnán, datum a místo vystavení směnky, podpis vyhotovitele směnky, popřípadě jeho adresa. Na vystavení směnky lze použít předtištěné formuláře, ale není to nezbytné. Směnku vyplnit či napsat strojově, ale i rukou. Na směnce není nutné ověřovat podpisy, protože to není smlouva, ale jednostranné uznání dluhu. Postačí proto podpis obyčejný dlužníka.

Směnka je jednoznačným uznáním dluhu a opravňuje osobu, která ji má v držení a je jejím majitelem, nárokovat její splacení po dlužníkovi. Ten musí v případě, že by se závazkem nesouhlasil dokázat, že není dluh oprávněný. Jedinou nevýhodou směnky je, že pokud na ní chybí jediný zákonem daný údaj, je neplatná. Proto by si její vystavovatel měl při jejím vyhotovení dát obzvlášť záležet a nic neopomenout.