Bonita

Slovo bonita má více významů. Ve finanční sféře charakterizuje schopnost dlužníka splácet své závazky. A to ať se týká půjček finančních prostředků od bank nebo nebankovních společností, tak i závazky mezi obchodními partnery. Každý by měl tedy mít možnost ověřit si bonitu svých potencionálních dlužníků či odběratelů. Bonitu fyzických osob lze zjistit pomocí doložení příjmů a odečtu všech jeho výdajů. U právnických osob hraje důležitou roli hospodářský výsledek za minulá období.

Při žádání o půjčku u banky je pravidlem, že je posuzována bonita klienta. V úvahu se přitom berou jeho pravidelné příjmy a také výdaje. Po odečtu všech nezbytných výdajů jako je placení provozních režií na domácnost, splátek stávajících půjček, pojištění domácnosti a jejich členů, různých spoření a popřípadě soudem určených alimentů či splátek dalších závazků se ještě bere v úvahu tak zvané životní minimum. To je částka, která musí po zaplacení všech nezbytností zůstat na další provoz domácnosti. Výše životního minima je závislá na počtu členů domácnosti toho konkrétního žadatele o půjčku.

Nebankovní společnosti poskytující půjčky bonitu žadatele často nezkoumají. Směrodatné pro ně je, zda klient pravidelně a včas splácí svůj závazek. Nicméně i u těchto poskytovatelů je možnost doložení dobré bonity výhodou. Potřebujete – li opravdu vysokou půjčku, získáte ji snadněji, pokud můžete dokázat, že vám na její splácení bude zbývat dostatek finančních prostředků. A samozřejmě i pro klienta samotného je dostatečná bonita výhodou. Bude tak mít záruku, že se splácením půjčky nedostane do dalších finančních či dokonce existenčních problémů.